NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Việc bạn đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ của 123Pay được hiểu là bạn đã đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy định này cùng với toàn bộ các Bản Sửa Đổi của nó (sau đây, Bản Thỏa Thuận này cùng với toàn bộ các Bản Sửa Đổi sẽ được gọi chung là Bản Thỏa Thuận).

Bạn đồng ý rằng, 123Pay có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chỉnh sửa Bản Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải thông báo trước cho bạn. Tuy nhiên, trong điều kiện và khả năng cho phép, 123Pay sẽ cố gắng thông báo trước các sửa đổi của mình trên website https://123pay.vn hoặc gửi email/tin nhắn đến cho bạn theo thông tin mà bạn đã đăng ký.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, Bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Bản Thỏa Thuận này thì bạn có quyền ngay lập tức: (i) ngưng sử dụng dịch vụ, (ii) thực hiện các thao tác, thủ tục cần thiết chấm dứt sử dụng dịch vụ do 123pay cung cấp.

1.   Thu thập thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân được xem là yếu tố cần thiết và bắt buộc khi bạn tham gia đăng ký, sử dụng dịch vụ của 123PAY. Điều này nhằm hạn chế cho bạn những rủi ro, những hành vi gian lận, lừa đảo và tạo điều kiện cho 123Pay có thể hỗ trợ được bạn khi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào trong trường hợp bạn giả mạo, cung cấp sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất các thông tin được yêu cầu cung cấp.

Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bên thứ 3 như ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng trong một số trường hợp nếu cần.

Khi bạn truy cập vào trang web của 123pay.vn , chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.

 

2.   Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bới nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. 123pay.vn  lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

      a.  Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) và mã hóa dữ liệu truyền tải trên Internet về hệ thống máy chủ của 123PAY được tổ chức bảo mật uy tín GlobalSign cấp chứng chỉ.

      b.  Hệ thống tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng như tấn công từ bên ngoài.

      c.  Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi khi có giao dịch phát sinh.
Chúng tôi cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ. 

 

3.   Sử dụng thông tin

Mục đích chính của 123pay.vn  trong việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho bạn một công cụ thanh toán an toàn, tiện lợi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp.

      a.  Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của bạn.  

      b.  Giao dịch, xử lý và gửi thông báo về giao dịch của bạn.

      c.  Giải quyết tranh chấp, lệ phí thu thập, và các vấn đề khiếu nại;

      d.  Có khả năng ngăn cấm các hoạt động bất hợp pháp, người dùng có dấu hiệu vi phạm và cho thi hành các biện pháp ngăn chặn;

      e.  Tùy chỉnh, đo lường, cải thiện dịch vụ, nội dung và bố cục của trang web của https://123pay.vn;

      f.  Gửi thông tin cho bạn nhằm tiếp thị, dịch vụ thông báo cập nhật, và cung cấp quảng cáo dựa trên các sở thích giao tiếp của bạn;

      g.  So sánh các thông tin cho chính xác và xác minh nó với bên thứ ba.

      h.  Gửi đến bạn những thông tin cập nhật về dịch vụ tài chính - ngân hàng , giao dịch điện tử

      k.  Gửi đến bạn những tư vấn về dịch vụ thương mại điện tử , dịch vụ hỗ trợ giao dịch trực tuyến , các sản phẩm thương mại hoặc tài chính ngân hàng hiện đại trên thị trường

 

4.   Chia sẻ thông tin

4.1.   Nhằm tạo thuận tiện cho bạn khi sử dụng dịch vụ

Để thực hiện giao dịch thanh toán, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức mà bạn giao dịch, bao gồm: thông tin liên lạc, ngày đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…

o Trong trường hợp bạn Mua sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán bằng https://123pay.vn, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể cung cấp cho người Bán thông tin liên hệ của bạn để phục vụ cho việc thực hiện giao dịch. Người bán không được phép chào mời thêm các sản phẩm khác nếu chưa được sự đồng ý của bạn.

o Trong trường hợp bạn Bán sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán có sử dụng https://123pay.vn, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể cung cấp cho người Mua thông tin liên hệ của bạn để giao dịch hoặc khiếu nại hoặc hành vi khác phục vụ cho việc thực hiện giao dịch.

Chúng tôi có cung cấp cho các đối tác thứ ba chức năng thanh toán trực tuyến bằng https://123pay.vn, vì vậy những đối tác này có thể chia sẻ với chúng tôi thông tin về bạn như địa chỉ Email, số điện thoại khi bạn muốn thanh toán cho họ. 123Pay kiểm tra những thông tin này với cơ sở dữ liệu người dùng của mình nhằm xác nhận rằng bạn có phải là khách hàng của chúng tôi hay không nhằm giúp bên thứ ba để mở chức năng thanh toán trực tuyến 123Pay cho bạn.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4.2.   Chia sẻ thông tin trong một số trường hợp khác

Việc chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhận của bạn có thể được thực hiện với/từ:

Các sản phẩm khác của Công ty ZION nhằm cung cấp các nội dung & dịch vụ phối hợp, phát hiện & ngăn chặn các những hành vi có nguy cơ phạm pháp hoặc trái với các chính sách của chúng tôi, và hỗ trợ những sản phẩm đó trong việc hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và nội dung;

Các đối tác của 123pay. Các thỏa thuận của 123pay này luôn quy định rằng những đối tác đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ;

Những công ty mà chúng tôi dự kiến sát nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách quyền riêng tư này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ phải nhận được thông báo trước;

Các trường hợp phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba khác như:

       a.  Yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý.

       b.  Buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

       c.  Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng";

Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, https://123pay.vn sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!