NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Công ty TNHH ZION xin gửi tới Quý Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (ĐVCNTT) lời chào trân trọng và cám ơn Quý đơn vị đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Trung Gian thanh toán (TGTT) của ZION.

Việc đọc và hiểu Bản Điều khoản và Điều kiện này rất quan trọng khi ĐVCNTT tích hợp và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán do ZION cung ứng. Văn bản này nên được đọc cẩn thận cùng với việc thực hiện các thao tác hướng dẫn sử dụng dịch và các điều khoản, điều kiện cụ thể của dịch vụ TGTT mà Quý ĐVCNTT sử dụng.

Bản Điều Khoản và Điều Kiện này gồm các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 • “Dịch vụ Trung Gian Thanh Toán (Dịch vụ TGTT)” Là dịch vụ Trung Gian Thanh Toán do ZION triển khai gồm: Dịch vụ Cổng Thanh Toán, Hỗ trợ Thu hộ, Chi hộ.
 • “Ngày Làm Việc” là bất kỳ ngày nào trừ ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam)
 • “Khách hàng” là chủ thẻ hoặc chủ tài khoản ngân hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ và lựa chọn thanh toán sử dụng Dịch Vụ TGTT.
 • “Người mua” là người thực hiện các thao tác trên đối tượng tích hợp dịch vụ TGTT để mua hàng hóa, dịch vụ.
 • “Đối tượng tích hợp dịch vụ” là đối tượng được xác định theo Hợp đồng tích hợp và sử dụng dịch vụ TGTT giữa ĐVCNTT và ZION.
 • “Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán” (ĐVCNTT) là tổ chức, cá nhân kết nối với hệ thống cung ứng Dịch vụ TGTT cho cho phép Khách Hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua Dịch Vụ TGTT do ZION cung ứng.
 • “Tổ chức phát hành thẻ” Là Ngân hàng, tổ chức được phép phát hành Thẻ theo quy định pháp luật.
 • “Tổ Chức Thẻ Quốc Tế (TCTQT)” là hiệp hội các tổ chức tài chính, tín dụng hoặc công ty phát hanfhv à thanh toán thẻ quốc tế bao gồm Tổ Chức Visa, MasterCard, JCB,…

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ZION

 • Được hưởng Phí dịch vụ theo Thỏa thuận với ĐVCNTT
 • Được tạm dừng việc cung ứng Dịch Vụ TGTT cho ĐVCNTT và toàn quyền khấu trừ vào khoản thanh toán tiếp theo cho ĐVCNTT khi phát sinh trường hợp ĐVCNTT chưa hoàn trả hoặc bồi thường do vi phạm Thỏa Thuận với ZION đến khi vi phạm được khắc phục, xử lý hoàn toàn.
 • Tuân thủ quy định hiện hành đối với dịch vụ TGTT do ZION cung cấp. Hướng dẫn ĐVCNTT và Khách Hàng cách thức sử dụng dịch vụ;
 • Đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu đối với ĐVCNTT để đảm bảo sự an toàn, hạn chế rủi ro thanh toán. Phối hợp với ĐVCNTT thực hiện các biện pháp rủi ro, đảm bảo an toàn bảo mật khi cung ứng, sử dụng dịch vụ;
 • Lưu trữ, quản lý dữ liệu thẻ của khách hàng và thông tin giao dịch theo quy định pháp luật Việt Nam và đáp ứng chuẩn bảo mật PCIDSS.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống, lỗi để lộ thông tin khách hàng của ZION.
 • Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất về các giao dịch thông qua hệ thống của ZION theo yêu cầu của ĐVCNTT
 • Thanh toán, đối soát theo thỏa thuận giữa ZION và ĐVCNTT.
 • Hỗ trợ và nỗ lực giải quyết các giao dịch cần xác minh, các yêu cầu đối soát, khiếu nại trong phạm vi trách nhiệm của mình. Thực hiện đối soát, xác nhận số liệu theo thỏa thuận với ĐVCNTT;
 • Thanh toán, xuất hóa đơn hợp lệ cho ĐVCNTT theo các thỏa thuận với ĐVCNTT. Không phải trả bất kỳ khoản lãi nào trong thời hạn thanh toán theo thỏa thuận với ĐVCNTT
 • Phối hợp với ĐVCNTT trong các hoạt động truyền thông dịch vụ hợp tác.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản Điều Khoản, Điều Kiện này và các thỏa thuận giữa ZION và ĐVCNTT

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐVCNTT.

 • Được thanh toán theo các thỏa thuận với ZION.
 • Quản trị cơ sở dữ liệu hàng hóa, dịch vụ, giao dịch và khách hàng.
 • Trong trường hợp việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đòi hỏi ĐVCNTT phải tiến hành các thủ tục, giấy phép cho toàn bộ hay bất kỳ một công đoạn nào của quá trình thực hiện, thì ĐVCNTT đảm bảo việc duy trì và đáp ứng đầy đủ các thủ tục, giấy phép và sẽ cung cấp cho ZION ngay khi ZION yêu cầu. Trường hợp, ĐVCNTT không thể cung cấp, hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật ZION có quyền áp dụng biện pháp tạm dừng cung cấp dịch vụ cho ĐVCNTT. ĐVCNTT đảm bảo không để ZION phải chịu bất kỳ tổn thất nào và đồng ý thực hiện việc khắc phục và bồi thường bằng chi phí của mình với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc ĐVCNTT vi phạm các quy định này.
 • Đảm bảo rằng (i) các hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT được tích hợp thanh toán qua Dịch Vụ TGTT không trái với quy định của pháp luật, bất cứ thỏa thuận nào với bên thứ ba, hoặc quyền của bên thứ ba bất kỳ về bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật kinh doanh hay các quyền tương tự; (ii) ĐVCNTT là chủ sở hữu hợp pháp và/ hoặc được cấp giấy phép hợp pháp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trên đối tượng tích hợp thanh toán; (iii) Đối tượng tích hợp và sử dụng dịch vụ Trung Gian Thanh Toán đáp ứng đầy đủ, chính xác các yêu cầu của pháp luật thương mại điện tử về: các tiêu chuẩn, điều kiện của hàng hóa dịch vụ kinh doanh; các yêu cầu mô tả hàng hóa dịch vụ; các quy định giao nhận; quy định hóa đơn, chứng từ giao dịch; các quy định về hoàn tiền, trả hàng, hủy đơn hàng; quy định về thông tin liên hệ, chăm sóc khách hàng, ....
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về hàng hóa dịch vụ do mình cung cấp và đảm bảo việc thực thi đầy đủ, nhanh chóng và hoàn thành, đối với các yêu cầu tích hợp cũng như cung ứng hàng hóa dịch vụ. Nếu ĐVCNTT dự liệu rằng mình không thể hoàn thành một công việc bất kỳ nào trong khoảng thời hạn đã thống nhất, cam kết với ZION, với Khách Hàng cũng như trong toàn bộ quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ, ĐVCNTT phải thông báo ngay cho ZION và/hoặc Khách Hàng bằng văn bản hoặc email đầu mối liên hệ và nêu rõ thời hạn điều chỉnh mà ĐVCNTT hoàn thành công việc của mình. Trong trường hợp đó, ĐVCNTT vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc theo thời hạn đã thỏa thuận ban đầu cho đến khi nhận được chấp thuận của ZION và/hoặc Khách Hàng đối với sự điều chỉnh này. ĐVCNTT phải chuẩn bị và gửi báo cáo về tiến trình và tình hình thực hiện công việc khi ZION có yêu cầu tại từng thời điểm
 • Tuân thủ quy định bảo mật thông tin và đảm bảo mọi nhân viên của mình, các bên liên quan của ĐVCNTT cũng phải tuân thủ quy định này. Chỉ sử dụng các thông tin, tài liệu trong và/hoặc phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến việc hợp tác giữa ZION và ĐVCNTT vào mục đích hoàn thành thỏa thuận Tích hợp và cung ứng dịch vụ TGTT, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của ZION.
 • Thông báo đến ZION ít nhất trước năm (05) Ngày Làm Việc trước ngày thay đối có hiệu lực đối với: quyền sở hữu, địa chỉ hay ngành nghề kinh doanh, cũng như những thay đổi thông tin sở hữu đối tượng hợp tác, các chính sách đổi/trả, chính sách bảo mật và nội dung khác thuộc trách nhiệm của ĐVCNTT theo Thỏa thuận với ZION và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Không sử dụng dịch vụ của 123Pay để thực hiện: (i) các hành vi rửa tiền, lừa đảo, đưa và nhận hối hộ, (ii) mua bán các sản phẩm, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam, và (iii) các hành vi khác bị cấm và/hoặc vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục ở Việt Nam.
 • Bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng…. để có thể kết nối, truy cập an toàn Dịch vụ TGTT.
 • Đảm bảo đối tượng hợp tác kết nối Dịch Vụ TGTT đều thuộc quyền sở hữu/sử dụng, khai thác và kinh doanh hợp pháp của ĐVCNTT.
 • Không thu thêm bất kỳ loại phí nào đối với Khách Hàng khi thanh toán thông qua Dịch Vụ TGTT dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không sao chụp, lưu trữ, lấy thông tin thẻ, thông tin tài khoản, sử dụng các biện pháp can thiệp vào quá trình nhập thông tin thẻ, hay bất kỳ biện pháp nào khác để có được thông tin thẻ, thông tin tài khoản, không yêu cầu Khách Hàng cung cấp bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản; trừ trường hợp duy nhất nhằm một mục đích ĐVCNTT hoàn trả lại tiền cho khách hàng, ĐVCNTT có thể yêu cầu khách hàng cung cấp số tài khoản để chuyển tiền trả lại.
 • Kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán thành công trước khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ sai sót nào, ĐVCNTT phải ngay lập tức thông báo cho khách hàng và ZION để phối hợp xử lý.
 • Lưu trữ toàn bộ các chứng từ, hóa đơn bán hàng/cung cấp dịch vụ hoặc phiếu xuất kho, phiếu giao nhận có chữ ký của Người mua, vận đơn của hãng vận chuyển, màn hình trạng thái kết quả giao dịch của hệ thống ĐVCNTT để đối chiếu khi có các khiếu nại, khiếu kiện. Thời gian lưu trữ các tài liệu, chứng từ có liên quan tối thiểu là 18 tháng kể từ ngày Giao Dịch Thanh Toán Thành Công. Cung cấp cho ZION bản chính các hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ công tác đối soát, tra soát, xử lý khiếu nại, tranh chấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của ZION.
 • Bảo mật hệ thống của mình để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào hệ thống của ZION thông qua hệ thống của ĐVCNTT.
 • Thực hiện đối soát với ZION theo Hợp Đồng tích hợp, sử dụng dịch vụ TGTT với ZION và các phụ lục kèm theo.
 • Hoàn trả lại cho ZION toàn bộ số tiền ZION đã thanh toán cho ĐVCNTT trong các trường hợp đòi bồi hoàn.
 • Chịu trách nhiệm đầy đủ, toàn diện về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu, thông tin do ĐVCNTT cung cấp trong toàn bộ quá trình hợp tác, triển khai Dịch Vụ với ZION cũng như quá trình cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
 • Tuân thủ các khuyến cáo của ZION trong quá trình tích hợp và sử dụng dịch vụ.
 • Phối hợp với ZION trong các hoạt động truyền thông dịch vụ hợp tác.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản Điều Khoản, Điều Kiện này và các Thỏa thuận giữa các bên.

ĐIỀU 4. QUY ĐỊNH VỀ TRA SOÁT VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 • ZION và ĐVCNTT có trách nhiệm phối hợp với nhau để giải quyết tất cả các tra soát khiếu nại từ Người mua/Ngân hàng phát hành và/hoặc Chủ tài khoản ngân hàng khi có yêu cầu từ một Bên
 • ĐVCNTT có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết trực tiếp với Người mua về các tra soát khiếu nại liên quan đến nghĩa vụ cung cấp hàng hoá/dịch vụ liên quan đến hàng hóa/dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp. Cụ thể là:
  1. Trường hợp hệ thống ZION ghi nhận số tiền mà Người mua phải thanh toán thành công, nhưng Người mua không nhận được hàng hóa/dịch vụ của ĐVCNTT thì ĐVCNTT tiến hành cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Người mua trong vòng 01 (một) ngày làm việc hoặc bồi hoàn cho Người mua theo các thỏa thuận đã ký kết giữa ĐVCNTT và ZION.
  2. Trường hợp hệ thống ZION truyền kết quả thanh toán “không thành công””hoặc không chấp nhận giao dịch”, nhưng Người mua hoặc Chủ tài khoản được thông báo đã bị trừ tiền thì ZION sẽ phối hợp với Ngân hàng phát hành/Tổ chức thẻ quốc tế kiểm tra tình trạng giao dịch:
   1. Ngân hàng phát hành/Tổ chức thẻ Quốc tế xác nhận đã thanh toán thành công, thì ĐVCNTT tiến hành cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Người mua trong vòng 01 (một) ngày làm việc hoặc bồi hoàn cho Người mua theo quy định tại Bản Điều khoản, Điều kiện này.
   2. Ngân hàng phát hành/Tổ chức thẻ Quốc tế xác nhận chưa thanh toán thành công thì ĐVCNTT thông báo kết quả cho Người mua là Giao dịch thất bại và tài khoản của Người mua hoặc chủ tài khoản chưa bị trừ tiền.
  3. Trường hợp ZION xác định kết quả Giao dịch thanh toán không thành công mà ĐVCNTT ghi nhận là Giao Dịch thanh toán Thành Công, còn giao dịch giao hàng hóa dịch vụ cho Người mua thì ĐVCNTT sẽ tự chịu trách nhiệm.
 • ZION có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các tra soát khiếu nại do ĐVCNTT chuyển đến liên quan đến vấn đề thanh toán phát sinh lỗi thông qua 123Pay trong vòng 01 – 02 Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tra soát khiếu nại.
 • Trường hợp ĐVCNTT sử dụng hệ thống thanh toán qua thẻ quốc tế, ĐVCNTT có trách nhiệm thông tin về tình trạng giao dịch khi ZION gửi danh sách các giao dịch nghi ngờ là giả mạo hay có độ rủi ro cao được cảnh báo từ tổ chức thẻ quốc tế trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận danh sách để bảo đảm an toàn cho ĐVCNTT và theo đúng quy định của tổ chức thẻ quốc tế.
 • Hình thức gửi yêu cầu tra soát khiếu nại: email, fax, điện thoại từ đầu mối tra soát khiếu nại.
 • Việc xử lý khiếu nại được thực hiện theo quy định về thủ tục tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của ZION
 • Thời hạn tra soát khiếu nại là ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch thanh toán. Khiếu nại phát sinh ngoài thời gian trên, ZION sẽ không có trách nhiệm tiếp nhận xử lý.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Bản điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ một hay nhiều nội dung hay bất kỳ phần nào của Bản điều khoản và điều kiện này trở nên không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật áp dụng trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào; thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản và điều kiện còn lại ở phạm vi quyền hạn đó và / hoặc bất cứ phạm vi quyền hạn nào khác.
 • Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của ZION theo như Bản điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của ZION trừ khi ZION có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.
 • Bất khả kháng:
  1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, thì bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. Bên thông báo việc chịu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.
  2. Khi đã tiến hành mọi công việc tại điểm a khoản này, nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn ba mươi (30) Ngày Làm Việc, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt thỏa thuận đã có giữa ĐVCNTT và ZION mà không phải bồi thường cho bên kia bất cứ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp từ sự kiện bất khả kháng.
 • Thông báo.
  1. ZION được phép thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh dịch vụ và Bản Điều khoản, Điều kiện này; được phép khoá/tạm ngừng/chấm dứt/từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi tên dịch vụ và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho ĐVCNTT, cũng như bản Điều khoản và Điều kiện này. Khi xảy ra các sự kiện này, ZION sẽ thông tin công khai theo một trong các phương thức sau: (i) trên website của ZION, (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng ; (iii) niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của ZION; (iv) gửi thông tin cho Khách hàng thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký; (v) Các phương thức khác đã được ĐVCNTT đồng ý. Kể từ ngày đã nhận hoặc ngày hiệu lực của thông báo (nếu ngày hiệu lực của thông báo sau ngày ĐVCNTT nhận) nếu không đồng ý, ĐVCNTT có quyền yêu cầu chấm dứt việc tích hợp và sử dụng dịch vụ. Nếu ĐVCNTT vẫn tiếp tục tích hợp và sử dụng dịch vụ sau ngày ZION thông báo hoặc ngày hiệu lực của thông báo thì mặc nhiên được coi là ĐVCNTT đồng ý và chấp thuận với các sự kiện đó.
  2. Tất cả các sự kiện tại khoản a Điều này được xem như ĐVCNTT đã nhận: (i) Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi qua bưu điện; hoặc (ii) Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax; tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp; hoặc
  3. Bất cứ thông báo, xác nhận, đề nghị, yêu cầu nào của ĐVCNTT với ZION phải được thực hiện bằng văn bản có ký tên, đóng dấu gửi cho ZION. Tuy nhiên, ZION có thể (nhưng không bắt buộc) chấp nhận và thực hiện các yêu cầu đó thông qua fax, điện thoại hay email mà ĐVCNTT đã đăng ký hoặc thông báo bằng văn bản đến ZION từng thời kỳ.
 • Bảo Mật thông tin.
  1. “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa thuận giữa các bên, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một Bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên
  2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Thỏa thuận Hợp tác giữa các Bên, trừ trường hợp các bên có Thỏa thuận cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty con của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện các thỏa thuận; những người nhận thông tin cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.
  3. Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; hoặc (d) thông tin được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
  4. Vào thời điểm chấm dứt Thỏa thuận giữa ĐVCNTT và ZION vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, tài liệu thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra khác (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được lưu trữ dưới dạng tập tin điện tử) hoặc được hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ.
 • Thời hạn hiệu lực và chấm dứt quy định
  1. Bản Điều Khoản và Điều Kiện này cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) là một bộ phận không tách rời và có hiệu lực đối với ĐVCNTT theo thời hạn hiệu lực của Hợp đồng/Thỏa thuận tích hợp và sử dụng dịch vụ dịch vụ Trung Gian Thanh Toán được ký kết giữa ZION và ĐVCNTT.
  2. Ngôn ngữ chính sử dụng trong Bản điều khoản và điều kiện này và các văn bản, tài liệu liên quan giữa ZION và ĐVCNTT là tiếng Việt.
  3. Tất cả các thông báo (nếu có) về việc thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của Bản điều khoản và điều kiện này do ZION thông báo cho Khách hàng theo quy định tại Bản điều khoản và điều kiện này sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời của Bản điều khoản và điều kiện này
  4. Những nội dung không quy định trong Bản điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam cũng như các thỏa thuận cam kết khác giữa ĐVCNTT và ZION.
  5. ĐVCNTT xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các nội dung tại Bản điều khoản và Điều kiện này.
  6. Bản điều khoản và điều kiện này được đăng tải công khai trên https://123pay.vn vào ngày 15/12/2016.