NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1. Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng Thanh Toán 123Pay của ZION cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật nếu có.

2. Thanh Toán 123Pay: là website thương mại điện tử, theo đó ZION hoặc Bên Thứ Ba hợp tác với ZION cung cấp các dịch vụ, sản phẩm lên website https://123tienich.vn/. Đồng thời website sẽ tích hợp cổng thanh toán 123Pay để hỗ trợ Người Sử Dụng trong việc thanh toán đối với các đơn hàng trên website.

3. Cổng thanh toán 123Pay: gọi tắt là 123pay, là Cổng thanh toán trực tuyến của ZION. Theo đó cho phép khách hàng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ trên các website thương mại điện tử có kết nối đến 123Pay.

4. Zing ID: Là tài khoản để truy cập sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm của VNG.

5. Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp các tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn như tài khoản 123Pay, Zing ID, chủ tài khoản ngân hàng, người có nghĩa vụ thanh toán…

6. VNG: Công Ty Cổ Phần VNG.

7. ZION: Công Ty TNHH ZION.

8. Giấy Tờ Tùy Thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.

9. Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

10. Mạo Danh: là dùng tên tuổi, danh tiếng của người khác để đi lừa đảo.

11. Bên Thứ Ba: là cá nhân tổ chức có hoặc không có hợp tác, liên kết ZION trong việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho Người Sử Dụng.

12. Sở Hữu Trí Tuệ: là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trò chơi hoặc thông tin kỹ thuật.


Điều 2: Chấp nhận điều khoản và sửa đổi

1. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này và quy định, quy chế khác mà ZION ban hành, liên kết, tích hợp bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về Zing ID, ZingXu, 123Pay.

2. Thanh Toán 123Pay có thể được phát triển sản phẩm trên thiết bị di động. Nếu Người Sử Dụng truy cập, sử dụng dịch vụ Thanh Toán 123Pay bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng mà ZION phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy định sử dụng dịch vụ này.

3. Để đáp ứng nhu cầu của Người Sử Dụng, ZION không ngừng hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ, vì vậy các điều khoản Thỏa Thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. ZION sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

 

Điều 3: Nội dung cấm của Người Sử Dụng khi sử dụng sản phẩm

1. Lợi dụng việc sử dụng sản phẩm nhằm mục đích:
- Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
- Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị.

2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.

6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

8. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

9. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của ZION.

10. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

11. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

12. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của ZION hoặc ZION dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

13. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của ZION mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ZION.

14. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

15. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của Thanh toán 123Pay.

16. Thực hiện thanh toán vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ Thanh toán 123Pay. Hoặc sử dụng Thanh toán 123Pay nhằm mục đích cố tình tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

17. Thực hiện hành động làm mất kết nối giữa Thanh toán 123pay đến nhà cung cấp và/ hoặc đối tác, đại lý… hoặc các nhà cung cấp khác và ngược lại.

 

Điều 4: Trường hợp bất khả kháng

Thanh Toán 123Pay có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của Thanh Toán 123Pay. Nếu Thanh Toán 123Pay không thể thực hiện nghĩa vụ với Người Sử Dụng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, Thanh Toán 123Pay sẽ cố gắng gửi thông báo tới Người Sử Dụng về sự kiện đã xảy ra và hành động của ZION.

 

Điều 5: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

1. Thanh toán 123Pay sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì khi xảy ra lỗi hệ thống, lỗi đường truyền trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.

2. Trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như nền tảng ứng dụng có sự cố về kỹ thuật; sự cố máy chủ; sự cố đường truyền hoặc do thiên tai .v.v. bạn phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Thanh Toán 123Pay cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Thanh Toán 123Pay sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Đối với dịch vụ thanh toán hóa đơn, Thanh Toán 123Pay chỉ hỗ trợ Người Sử Dụng trong việc thực hiện thanh toán và không kiểm soát cũng như không liên quan hay phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong thỏa thuận giữa Người Sử Dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Người Sử Dụng đồng ý cam kết loại trừ trách nhiệm của Thanh toán 123Pay đối với các nghĩa vụ giữa Người Sử Dụng và nhà cung cấp dịch vụ.

4. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự cố về kỹ thuật, sự cố máy chủ, sự cố đường truyền hoặc do thiên tai .v.v. Người Sử Dụng đồng ý rằng ZION được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp trên phù hợp với quy định của pháp luật, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tối đa giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh cho Người Sử Dụng.

5. Khi Người Sử Dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ cho Bên Thứ Ba. Người Sử Dụng chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Người Sử Dụng loại trừ trách nhiệm của ZION liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người Sử Dụng bị chia sẻ cho Bên Thứ Ba.

6. Thẻ Zing đã mua, ZingXu đã nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

 

Điều 6: Nội dung dịch vụ

1. Thanh Toán 123Pay cung cấp cho Người Sử Dụng các dịch vụ về nạp tiền điện thoại, cung cấp mã thẻ điện thoại, mã thẻ Zing; thông qua cổng thanh toán trực tuyến 123Pay. Số tiền Người Sử Dụng yêu cầu nạp điện thoại/ mua mã thẻ sẽ được trừ trực tiếp trong tài khoản ngân hàng của Người sử Dụng.

2. Thanh toán hóa đơn: Giúp Người Sử Dụng có thể thanh toán các hóa đơn dịch vụ (điện thoại trả sau, điện thoại cố định, Internet ADSL, điện, nước…) thông qua cổng thanh toán trực tuyến 123Pay. Số tiền bị trừ trong tài khoản ngân hàng đúng bằng số tiền cước Người Sử Dụng sử dụng hóa đơn.

3. Người Sử Dụng sẽ truy cập vào website của Thanh toán 123Pay thực hiện việc mua hàng/tìm kiếm thông tin hóa đơn thanh toán và thực hiện việc thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến 123Pay của ZION bằng thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ tín dụng quốc tế của Người Sử Dụng.

4. Thanh Toán 123Pay sẽ tùy vào loại dịch vụ mà Người Sử Dụng lựa chọn sẽ tiến hành cung cấp cho bạn dịch vụ tương ứng: nạp tiền điện thoại trực tiếp vào thuê bao, cung cấp mã thẻ điện thoại, mã thẻ Zing thông qua số điện thoại và/hoặc email bạn cung cấp; tiến hành thu tiền để thay bạn thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ.

5. Đối với dịch vụ Thanh toán hóa đơn, số tiền thanh toán sẽ căn cứ trên số tiền mà nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho Thanh toán 123Pay.

6. Đơn vị tiền tệ được sử dụng là Việt Nam Đồng (VND).

 

Điều 7: Ngừng cung cấp dịch vụ

1. Trường hợp ngưng dịch vụ:
ZION có quyền ngưng dịch vụ đối với người sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
- Người Sử Dụng vi phạm các cam kết sử dụng dịch vụ Thanh toán 123Pay.
- Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ Thanh Toán 123Pay nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để giao dịch, gian lận trong việc thanh toán…).
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc quy định của pháp luật.

2. Hậu quả của việc ngưng dịch vụ:
a. Đối với dịch vụ thanh toán hóa đơn, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm với nhà cung cấp dịch vụ về việc thanh toán đối với phần trách nhiệm mà bạn chưa thực hiện; 
b. Thanh toán 123Pay có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ chính mình hoặc Bên Thứ Ba có liên quan thông qua một hoặc nhiều các biện pháp sau: 
  - Chấm dứt sử dụng dịch vụ; 
  - Ghi nhận lịch sử giao dịch xấu với tài khoản của Người Sử Dụng và thông báo thông tin các bên có liên quan; 
  - Tạm giữ và/ hoặc đóng băng giao dịch trong thời gian nhất định hoặc không giới hạn tùy theo tình trạng vi phạm;
     + Gửi thông tin vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xử lý vi phạm.

 

Điều 8: Thông tin và bảo mật

1. ZION có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của ZION đồng thời phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.`

2. ZION có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. ZION không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. ZION được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
- Được Người Sử Dụng chấp thuận;
- Dịch vụ của ZION cung cấp yêu cầu sự tương tác với Bên Thứ Ba hoặc do Bên Thứ Ba cung cấp;
- Theo các quy định của pháp luật;
- Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ của Bên Thứ Ba liên kết trên sản phẩm để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc và đồng ý thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư về sản phẩm đó.

3. ZION luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên ZION không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của ZION dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, ZION không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

4. Mọi Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng sẽ được ZION bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. ZION không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một Bên Thứ Ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

5. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ ZION liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Bên Thứ Ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với Bên Thứ Ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Bên Thứ Ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

6. ZION có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

 

Điều 9: Sở hữu trí tuệ

1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Thanh Toán 123Pay của ZION đều thuộc về ZION hoặc được cấp phép hợp pháp cho ZION sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của ZION bằng văn bản, bạn không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của ZION.

2. Tại các khu vực được phép đăng tải thông tin, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng ZION mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà Người Sử Dụng sử dụng.

3. ZION có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của VNG. Việc sử dụng quyền và sở hữu của ZION cần phải được ZION cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, ZION không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của ZION vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của ZION trước đó.

 

Điều 10: Giải quyết tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng ZION sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến VNG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
Địa chỉ liên lạc: Phòng hỗ trợ khách hàng Thanh Toán 123Pay.
- Điện thoại: 1900545436
- Email: hotro@123pay.vn
- Gửi nội dung khiếu nại vào tool hướng dẫn tại mục: Liên hệ, Ứng dụng, Giải pháp.

3. ZION sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4. ZION chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

5. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể ZION sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc ZION sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, ZION sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng hợp pháp và chính đáng.

6. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ ZION khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

 

Điều 11: Hiệu lực Thỏa thuận sử dụng

1. Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. ZION sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

3. Quy định sử dụng có giá trị từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.