NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 

Bước 1: Vào link thanh toán bằng ZingXu trực tuyến - 123Pay, đăng nhập bằng ZingID, chọn ngân hàng ABBank và nhận số tiền muốn nạp.

Nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

ABB_1


Bước 2:
Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu).

- Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

- Ngày mở thẻ (phần "MEMBER SINCE" trên mặt thẻ).

 

Sau khi nhập đủ thông tin, Quý khách nhấn chọn "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.


ABB_2Bước 3:
Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

- Mật khẩu OTP: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

- Nhấn nút "Thanh toán".

 

Lưu ý: Mã OTP do ngân hàng cung cấp chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút. Sau thời gian này, nếu Quý khách vẫn không nhập vào để xác nhận việc thanh toán thì giao dịch sẽ bị hủy.


ABB_3Bước 4:
Hoàn thành việc thanh toán.
Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng ABBank.