NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN
  
  Loại thẻ ATM


   

  Dịch vụ cần đăng ký

  True Internet Banking

  Cách thức đăng ký

  Khách hàng đem CMND và đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch của ngân hàng Bắc Á gần nhất

  Hình thức nhận OTP

  Hệ thống tự động gửi OTP đến số đt đăng ký

  Liên hệ Bắc Á Bank

  Hotline 043.9273342


Lợi ích của việc đăng ký dịch vụ True Internet Banking

 • Truy vấn thông tin các tài khoản thanh toán.
 • Truy vấn thông tin khoản tiết kiệm, tài khoản vay.
 • Truy vấn lịch sử giao dịch, sổ phụ rút gọn theo các thời kỳ.
 • Quản lý tài khoản vay, trả nợ.
 • Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ngân hàng Bắc Á.
 • Chuyển tiền theo lô (chuyển tiền cùng lúc tới nhiều tài khoản khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng Bắc Á).
 • Chuyển tiền định kỳ (chuyển tiền theo lịch đặt sẵn).
 • Miễn phí thực hiện giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản trong ngân hàng Bắc Á.
 • Các tiện ích cá nhân khác (nhắc số dư tối thiểu, email với từng giao dịch...).

Nếu bạn đã có thẻ nhưng chưa đăng ký dịch vụ
 • Bạn vui lòng mang theo CMND đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng Bắc Á gần nhất và yêu cầu kích hoạt dịch vụ True Internet Banking .
 • Dịch vụ này không thể đăng ký qua email/ điện thoại vì các yêu cầu đảm bảo an toàn cho những thông tin về tài khoản cho bạn.

Trường hợp bạn chưa có thẻ ATM của ngân hàng Bắc Á
 • Bạn đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng Bắc Á gần nhất, thực hiện yêu cầu mở thẻ và đăng ký dịch vụ True Internet Banking cho thẻ.
 • Nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bạn. (Bạn phải đủ 18 tuổi và khi đi nhớ mang theo CMND).