NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 
Bước 1: Tại mục " Hình thức thanh toán " của đơn hàng, Quý Khách chọn biểu tượng của ngân hàng BIDV trong hình thức Thanh toán thẻ nội địa

Quý khách kiểm tra lại thông tin đơn hàng 1 lần nữa trước khi nhấn vào nút "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu). 

- Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng). 

- Mật khẩu

Nhấn nút " Thanh toán " để xác định hình thức chủ thẻ

 

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

 
       - SMS: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.
 
       - Mã xác nhận
.


Nhấn nút “Thanh toán”.Bước 4: Hoàn thành việc thanh toán.

Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng BIDV.