NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 
Bước 1: Tại mục "Hình thức thanh toán" của đơn hàng, Quý Khách chọn biểu tượng của ngân hàng Đông Á trong hình thức thanh toán Thẻ ATM nội địa.

Quý khách kiểm tra lại thông tin đơn hàng 1 lần nữa trước khi nhấn vào nút "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

     - Mã số khách hàng (được cấp khi Quý Khách đăng ký sử dụng Internet Banking).


     - Số mật mã (được cấp khi Quý Khách đăng ký sử dụng Internet Banking).


     - Mã an toàn.

Nhấn "Đăng nhập".


 

DAB_2

Bước 3:
Kiểm tra thông tin đơn hàng:

Quý Khách kiểm tra kỹ tên tài khoản Quý Khách muốn nạp có chính xác không, sau đó Quý Khách chọn nút "Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Quy định dịch vụ thanh toán trực tuyến" và nhấn nút "Thanh toán ngay" để thực hiện thanh toán.DAB_3Bước 4: Quý Khách nhấn nút OK khi có thông báo "Quí khách chắc chắn đồng ý thanh toán ngay tiền hóa đơn ?"


DAB_4


Bước 5: Nhập mã xác thực:


- Mã xác thực sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.


- Quý Khách nhập mã xác thực vào ô tương ứng.


- Nhấn nút "Xác thực".

 

DAB_5

Bước 6:
Quý Khách nhấn nút OK khi có thông báo "Quí khách chắc chắn đồng ý xác thực giao dịch ?"


DAB_6

Bước 7:
Hoàn thành việc thanh toán.

Ngân hàng thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng Thẻ Đa Năng của ngân hàng Đông Á.


DAB_7