NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Bước 1: Quý Khách chọn biểu tượng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt trong trang Thanh toán qua 123Pay. Nhấn nút "Tiếp tục".

Bước 2: Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

 

- Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu). 

- Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng). 

- Ngày phát hành (phần "MEMBER SINCE" trên mặt thẻ).

 Sau khi nhập đủ thông tin, Quý khách nhấn chọn "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

- OTP: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng. 

- Mã xác nhận.

- Nhấn nút "Xác nhận".

 

Lưu ý: Mã OTP do ngân hàng cung cấp chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút. Sau thời gian này, nếu Quý khách vẫn không nhập vào để xác nhận việc thanh toán thì giao dịch sẽ bị hủy.

Bước 4: Hoàn thành việc thanh toán.Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng Bảo Việt.