NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 

Bước 1: Tại mục "Hình thức thanh toán" của đơn hàng, Quý Khách chọn biểu tượng của ngân hàng Nam Á trong hình thức thanh toán Thẻ ATM nội địa.

Quý khách kiểm tra lại thông tin đơn hàng 1 lần nữa trước khi nhấn vào nút "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.Bước 2:
Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu).

- Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

- Ngày mở thẻ (phần "MEMBER SINCE" trên mặt thẻ).


Sau khi nhập đủ thông tin, Quý khách nhấn chọn "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

 

- Mật khẩu OTP: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

- Nhấn nút "Thanh toán".

Lưu ý: Mã OTP do ngân hàng cung cấp chỉ có hiệu lực trong vòng 7 phút. Sau thời gian này, nếu Quý khách vẫn không nhập vào để xác nhận việc thanh toán thì giao dịch sẽ bị hủy.


Bước 4:
Hoàn thành việc thanh toán.
Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng Nam Á.