NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 

Bước 1: Quý Khách chọn biểu tượng của ngân hàng Sacombank trong trang Thanh toán qua 123Pay. Nhấn nút "Tiếp tục".


Bước 2:
Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu).

- Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

 

Sau khi nhập đủ thông tin, Quý khách nhấn chọn "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.
 Bước 3:
Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

- OTP: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

- Mã xác nhận.

- Nhấn nút "Xác nhận".

 

Lưu ý: Mã OTP do ngân hàng cung cấp chỉ có hiệu lực trong vòng 7 phút. Sau thời gian này, nếu Quý khách vẫn không nhập vào để xác nhận việc thanh toán thì giao dịch sẽ bị hủy.Bước 4:
Hoàn thành việc thanh toán.
Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng Sacombank.