NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 

Bước 1: Tại mục "Hình thức thanh toán" của đơn hàng, Quý Khách chọn biểu tượng của ngân hàng Saigon Bank trong hình thức thanh toán Thẻ ATM nội địa.

Quý khách kiểm tra lại thông tin đơn hàng 1 lần nữa trước khi nhấn vào nút "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.Bước 2:
Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu).

- Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

- Ngày mở thẻ (phần "MEMBER SINCE" trên mặt thẻ).

 

Sau khi nhập đủ thông tin, Quý khách nhấn chọn "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.Bước 3:
Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

- Mật khẩu OTP: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

- Nhấn nút "Thanh toán".

 

Lưu ý: Mã OTP do ngân hàng cung cấp chỉ có hiệu lực trong vòng 7 phút. Sau thời gian này, nếu Quý khách vẫn không nhập vào để xác nhận việc thanh toán thì giao dịch sẽ bị hủy.Bước 4:
Hoàn thành việc thanh toán.
Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng Saigon Bank.