NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 

Bước 1: Quý Khách chọn biểu tượng của ngân hàng SHB trong trang Thanh toán qua 123Pay. Nhấn nút "Tiếp tục".

Bước 2: Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Mã khách hàng hoặc số tài khoản/số thẻ

Sau khi nhập đủ thông tin, Quý khách nhấn chọn "Thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.Bước 3:  Quý Khách nhập thông tin thẻ gồm:

- Mật khẩu đăng nhập 
- Mã bảo vệ 

- Nhấn nút "Xác nhận".

  

Bước 4: Nhập mật khẩu giao dịch - nhấn nút "Xác nhận".Bước 5: Nhập mã Xác thực
(Mã này sẽ được gửi vào điện thoại di động của quý khách)


Bước 6:
Hoàn thành việc thanh toán.
Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng SHB.