NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

1. Khi tích hợp với cổng 123Pay, đối tác doanh nghiệp sẽ phải chịu những khoản phí nào?

Khi đối tác đồng ý tích hợp với cổng thanh toán 123Pay thì đối tác sẽ chỉ phải chịu những khoản phí thấp và thu theo từng giao dịch thành công sau đây:

  •       Phí cài đặt ban đầu: Thu 1 lần duy nhất

  •       Phí dịch vụ hàng tháng: Thanh toán hàng tháng

  •       Phí thanh toán ATM nội địa: Trả theo tỷ lệ % trên từng giao dịch

  •       Phí thanh toán thẻ quốc tế: Trả theo tỷ lệ % trên từng giao dịch

 

2.  Báo giá của 123Pay đã bao gồm thuế chưa?

Bảng giá của 123Pay chưa gồm thuế VAT. Trường hợp đã tính thuế, chúng tôi sẽ ghi chú ngay trong bảng báo giá.

 

3. Đối tác của 123Pay có phải trả khoản phí nào khi vận hành không?

Khi xảy ra sự cố trong lúc vận hành, 123Pay sẽ hỗ trợ miễn phí cho đối tác trong việc khắc phục sự cố. Đối tác sẽ không mất thêm chi phí nào ngoài bảng phí chuẩn của 123Pay.

 

4. Phí tra soát (chargeback fee) tại 123Pay là bao nhiêu? 

123Pay không thu phí tra soát. Đối tác chỉ cần xuất trình các hóa đơn chứng từ bán hàng và phối hợp với Ngân hàng trong việc xử lý tra soát.

5. Hoàn tiền được thực hiện như nào? Có mất phí khi thực hiện không?
Đối tác thực hiện hoàn tiền đơn giản bằng công cụ trực tuyến của 123Pay cung cấp. Các giao dịch hoàn tiền sẽ chỉ được tính phí xử lý giao dịch.