NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN
  
  Loại thẻ ATM


   

  Dịch vụ cần đăng ký

  eBank

  Cách thức đăng ký

  Khách hàng đem CMND và đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch của ngân hàng Tiên

Phong gần nhất

  Hình thức nhận OTP

  Có 3 hình thức sau:

     - Sử dụng mật mã gửi qua điện thoại (SMS-OTP).

     - Sử dụng thẻ ma trận (Matrix card).

     - Sử dụng thiết bị token cứng (Hard token) hoặc token mềm (Soft token).

  Khách hàng lựa chọn phương thức xác thực phù hợp với mình nhất và đăng ký với

ngân hàng

  Liên hệ Tiên Phong Bank

  Hotline: 1800.58.58.85 hoặc 0437 683 683


Lợi ích của việc đăng ký dịch vụ eBank:

  • Kiểm soát 24/7 thông tin tất cả các tài khoản trên internet (xem số tiền trên tài khoản, liệt kê giao dịch).
  • Thực hiện các giao dịch chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ, vé máy bay, thanh toán hóa đơn (cước phí điện, nước, điện thoại, internet, …) qua mạng 24/7.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
  • Có thể thực hiện giao dịch liên tục mà không phải trực tiếp đến ngân hàng.

Nếu bạn đã có thẻ nhưng chưa đăng ký dịch vụ:
  • Bạn có thể đăng ký kích hoạt dịch vụ eBank online tại đây.
  • Hoặc bạn vui lòng mang theo CMND đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng TienPhong Bank gần nhất và yêu cầu đăng ký dịch vụ.

Trường hợp bạn chưa có thẻ ATM của ngân hàng TienPhong Bank:
  • Bạn có thể đăng ký mở thẻ ATM TienPhong Bank online tại đây.
  • Hoặc bạn mang theo CMND đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng TienPhong Bank gần nhất, thực hiện yêu cầu mở thẻ và đăng ký dịch vụ eBank cho thẻ.
  • Nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bạn. Lưu ý: Bạn phải đủ 18 tuổi mới có thể mở thẻ.