NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

 
Bước 1: Quý khách chọn biểu tượng của  ngân hàng Vietcombank và nhập số tiền nạp khi thanh toán trực tuyến với 123Pay. Nhấn nút "Tiếp tục".

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin truy cập  VCB-iB@anking của ngân hàng Vietcombank:

- Tên truy cập VCB-iB@nking. 

- Mật khẩu VCB-iB@nking.

- Nhập mã số xác định.


Nhấn nút "Đăng nhập" để chuyển tới giao diện thanh toán. 

 

Bước 3: Chọn tài khoản thanh toán và hình thức nhận mã xác thực:

- Chọn tài khoản thanh toán (nếu quý khách có nhiều tài khoản).

- "Hình thức nhận mã giao dịch" mặc định là "Qua SMS".

- Phần nội dung thanh toán đã được điền sẵn.

 

Sau khi nhập xong các thông tin trên, Quý khách chọn nút  "Tôi chấp nhận các Quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking", nhấn nút "Xác nhận" để thực hiện thanh toán.
Bước 4:
 Nhập mã giao dịch (OTP) để xác thực thanh toán. Sau đó nhấn vào nút thanh toán để hoàn tất giao dịch.

- Mã giao dịch: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

- Nhấn nút "Thanh toán".

 Bước 5:
 Hoàn thành việc thanh toán.

Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng dịch vụ VCB-iB@nking của ngân hàng Vietcombank.