NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN


Bước 1:
Quý Khách chọn biểu tượng của Visa/ MasterCard/ JCB trong trang Thanh toán qua 123Pay. Nhấn nút "Tiếp tục".

Bước 2: Nhập thông tin thanh toán:

      - Số thẻ (gồm 16 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

      - Ngày hết hạn (in trên thẻ).

      - CVV, CVC (mã số bảo mật, gồm 3 chữ số in dạng nghiêng ngược trên mặt sau của thẻ).

Nhấn nút “Thanh toán”.

Nếu thẻ của khách hàng đã tham gia chương trình Verified by Visa hoặc MasterCard Secure Code, J-Secure của Ngân hàng phát hành, khách hàng được yêu cầu nhập thêm Mật khẩu giao dịch trực tuyến sau bước nhập thông tin thẻ.


Bước 3: Hoàn thành việc thanh toán.

 

Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế.