NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN


Chi tiết liên hệ

Đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:
CÔNG TY CỔ PHẦN ZION
Địa chỉ trụ sở: 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 19/GP-NHNN
Địa chỉ liên hệ: 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 1900 545 436 (cước phí 1.000đ/phút)
Email: hotro@123pay.vn