NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI NẠP THẺ ZING VÍ ĐIỆN TỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Được quy chuẩn hóa và tối ưu ở mức thời gian nhanh nhất nhưng vẫn đầy đủ các công đoạn khắt khe của quy trình, giúp sự tích hợp, kết nối của đối tác với 123Pay luôn an toàn và hiệu quả. Quy trình giúp đối tác doanh nghiệp nhanh chóng đi vào ứng dụng việc giao dịch - thanh toán qua 123Pay, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh.